+ 421 903 77 28 78
Ing. Zuzana Moravčíková
daňový poradca SKDP 565/98 | účtovník senior

Služby

Vedenie podvojného účtovníctva

Služba a cena  zahŕňa :

 • Spracovanie a archivácia prvotných účtovných dokladov
 • Vedenie účtovného denníka, hlavnej knihy
 • Vedenie pokladnice a bankových účtov
 • Vedenie prijatých a vystavených faktúr
 • Evidenciu majetku a zásob
 • Sledovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 • Evidencia a zostavenie daňového priznania k DPH, kontrolný výkaz
 • Elektronická komunikácia s daňovým úradom, elektronické podania
 • Zostavenie ročného daňového priznania k dani z príjmov PO
 • Zostavenie ročnej účtovnej závierky
 • Zostavenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Účtovné a daňové poradenstvo

 

Vedenie jednoduchého účtovníctva

Služba a cena zahŕňa :

 • Vedenie peňažného denníka
 • Vedenie knihy pohľadávok, záväzkov a interných dokladov
 • Evidenciu majetku, pokladne a bankových účtov
 • Vedenie prijatých a vystavených faktúr
 • Sledovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 • Elektronická komunikácia s daňovým úradom, elektronické podania
 • Evidenciu a zostavenie daňového priznania k DPH, kontrolný výkaz
 • Zostavenie ročného daňového priznania k dani z príjmov FO
 • Zostavenie ročnej účtovnej závierky
 • Zostavenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Účtovné a daňové poradenstvo