+ 421 903 77 28 78
Ing. Zuzana Moravčíková
daňový poradca SKDP 565/98 | účtovník senior

Služby

Spracovanie miezd a Personalistika

Spracovanie miezd zabezpečujem v nasledovnom rozsahu :

  • Vedenie evidencie zamestnancov
  • Kompletné mesačné spracovanie miezd na základe podkladov od klienta
  • Prihlášky a odhlášky zamestnancov do poisťovní
  • Výpočet odvodov poistného za zamestnanca
  • Elektronické odosielanie výkazov a prehľadov do sociálnej, zdravotnej poisťovne a na Daňový úrad
  • Zostavenie príkazov na úhradu miezd a odvodov do poisťovní a daní
  • Vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti zamestnancov
  • Zostavenie a odosielanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch
  • Zostavenie a odosielanie mesačných výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
  • kompletné úkony súvisiace so vznikom, zmenami a ukončením pracovného pomeru