+ 421 903 77 28 78
Ing. Zuzana Moravčíková
daňový poradca SKDP 565/98 | účtovník senior

Služby

Účtovné a ekonomické  poradenstvo

Účtovné poradenstvo vykonávam v nasledovnom rozsahu :

  • metodická pomoc pri návrhu systému spracovania dokladov, vrátane obehu dokladov, kompetencií a právomoci
  • aplikácia účtovných metód do praxe
  • poradenská činnosť v prípadoch účtovania jednotlivých účtovných operácií
  • zabezpečenie a spolupráca pri výkone auditu účtovníctva
  • vypracovania vnútropodnikových interných smerníc

 

 Ekonomické poradenstvo vykonávam v nasledovnom rozsahu :

  • vypracovanie dotazníkov pre banky
  • vypracovanie štatistických výkazov
  • knihy jázd
  • vedenie skladovej evidencie
  • iné pomocné evidencie