+ 421 903 77 28 78
Ing. Zuzana Moravčíková
daňový poradca SKDP 565/98 | účtovník senior

Služby

Daňové poradenstvo vykonávam v nasledovnom rozsahu :

 • Podpora telefonické resp. e-mailové konzultácie do 24 hod.
 • Spracovanie písomných stanovísk na zadané otázky
 • Vykonávanie daňových auditov s odporúčaniami
 • Posudzovanie obsahu zmlúv z daňového hľadiska
 • Zastupovanie klienta pred daňovým úradom
 • Registrácie spoločností pre daňové účely
 • Optimalizácia nákladov a procesov
 • Navrhovanie optimálnych daňových riešení pri realizácií podnikateľských zámerov
 • Informácie o zmenách v platnej legislatíve

 

Daňové priznania

Vypracovanie daňových priznaní

 • Príprava, zostavenie a podanie daňových priznaní k dani z príjmov právnických a fyzických osôb
 • Príprava, zostavenie a podanie daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty, súhrnného výkazu a kontrolného výkazu
 • Kompletná evidencia k DPH
 • Vrátenie DPH uhradenej v zahraničí
 • Príprava, zostavenie a podanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel