+ 421 903 77 28 78
Ing. Zuzana Moravčíková
daňový poradca SKDP 565/98 | účtovník senior
01

Cenník

služieb

CENNÍK za balíky 

DOKLAD – jedna faktúra, jeden blok ,jeden pohyb v banke, jeden pohyb na sklade napr. príjemka, jeden pohyb v majetku napr. odpis ……
Cena za balík je cena za mesiac a zahŕňa :
– Evidencia a zostavenie  daňového priznania k DPH, KV, SV
– Konzultácie v oblasti daní a účtovníctva
– Ročná účtovná závierka
– Ročné daňové priznanie k dani z príjmu FO alebo PO
– Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Jednoduché účtovníctvo :

Počet dokladov Cena neplátca DPH Cena plátca DPH
do 50 40 € 70 €
do 100 80 € 110 €
do 150 120 € 135 €
do 250 180 € 200 €
do 500 350 € 370 €
do 1000 dohodou dohodou

 

Podvojné účtovníctvo :

Počet dokladov Cena neplátca DPH Cena plátca DPH
do 50 70 € 100 €
do 100 120 € 160 €
do 150 170 € 240 €
do 250 260 € 350 €
do 500 495 € 680 €
do 1000 dohodou dohodou

 

Jednorazové služby

Cena za vypracovanie ročného daňového priznania PO alebo FO je  zahrnutá v cene BALÍKA za mesiac  pri vedení účtovníctva.

Jednorazové vypracovanie daňového priznania za rok

DzP FO typ A 25,00
DzP FO typ B – paušál 45,00
DzP FO typ B – skutočné výdavky 100,00
DzP PO 300,00
Daň z motorových vozidiel 15,00/auto

Poradenstvo a ostatné služby

Daňové poradenstvo 40,00/hod.
Účtovné poradenstvo 20,00/hod.
Administratívne práce 20,00/hod.
Štatistické výkazy, dotazníky pre banky 20,00/hod.

Jednorazové spracovanie účtovníctva za  rok, rekonštrukcie.

Jednoduché účtovníctvo za účtovný zápis 1,40
Podvojné účtovníctvo za účtovný zápis 1,60

Cenník za vypracovanie miezd a personalistika

Zamestnanec na TPP: 10,-  €
Zamestnanec na dohodu: 6,50  €
Minimálny mesačný paušál: 20,- €
Evidencia nového zamestnanca: 10,- €
Ukončenie TPP, výstupné doklady: 10,- €
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za zamestnanca: 15,- €

V cene sú zahrnuté mesačné výkazy do poisťovní, mesačný prehľad, ročné hlásenie, evidencia stravných poukážok.